Om oss


Skärgård
I nästan varje skärgård i Sverige finns en ö som heter Björkö. Vårt Björkö och Björkö Gård ligger i Tjust skärgård i Småland på Sveriges östkust (mellan Loftahammar och Västervik). Björkö tillhör med sina 300 ha en av de större öarna i Tjust skärgård och representerar den lummiga innerskärgården. Landskapet på Björkö är präglat av det traditionella skärgårdsjordbruket som bedrivs på ön. Kulturlandskapet är format av generationer av skärgårdsbors slit och starka vilja att bo och verka på Björkö.

Naturen
Här finns ett rikt växt- och djurliv och ett aktivt arbete bedrivs för att bevara det gamla kulturlandskapet. Den ljusa sommarängen och de ursvenska björkhagarna trängs med barrskog och klippor. Här och där i hagarna skymtar de vita och de brunspräkliga korna. Barnens stoj hörs från badstranden på den västra sidan av ön, annars är allt lugnt. Måsarna hörs skria i fjärran. På Björkö finns inga bilar, här kan man verkligen njuta av lugn, ro och tystnad.

Naturreservat
Björkö är naturreservat sedan 1980. Det innebär att besökare på ön måste följa vissa regler och bestämmelser för att inte skada den fantastiska miljön som finns här. På grund av särskilda bestämmelser i reservatavtalet är det inte fritt fiske på Björkös vatten. För att få fiska krävs tillstånd från markägarna, det vill säga Christel och Magnus Alvarsson. Läs om Björkö naturreservat på Länsstyrelsen i Kalmar läns hemsida.

Historia
Familjen Alvarsson har rötter på Björkö sedan 1700-talets första hälft. Då Alf Alvarsson växte upp på Björkö under 40-talet fanns det tre lantbruk på Björkö. På nordöstra Björkö fanns även ett sågverk som var i bruk ända in på 60-talet. Med tiden lades jordbruken ner ett efter ett och marken blev till salu. Tillsammans med sin far Alvar, som då ägde ett av de tre lantbruken på ön, hade Alf möjlighet att köpa dessa gårdar och slå ihop dem till ett. I slutet av 60-talet tog Mona och Alf över lantbruket från Alfs far och ställde om från mjölkproduktion till köttproduktion. Med hjälp av hereford- och charolaiskor och tack vare ett brinnande engagemang, lyckades de bevara det öppna landskapet på Björkö. Tack vare Mona och Alfs outröttliga arbete och stora intresse för skärgårdsmiljön i allmänhet och Björkös miljö i synnerhet klarade de av att bevara och samtidigt utveckla jordbruket på Björkö. Under både 70-, 80- och 90-talen minskade djurhållningen på andra öar i skärgården och flera öar växte igen. Detta skedde aldrig på Björkö utan istället ökades djurhållningen successivt under dessa år. Alf arbetar sedan lång tid som tillsyningsman för flera naturreservat i området däribland Björkö. Sedan 70-talet har han aktivt arbetat för att öka havsörns populationen i Tjust skärgård och numera är det vanligt att se de de stolta havsörnarna segla i vinden i området.

Dagens verksamhet
Från år 2000 arrenderade Mona och Alf ut lantbruket och samma år såldes djurbesättningen till dottern Christel som tillsammans med sin man Magnus Alvarsson nu driver det lantbruk som har hjälpt till att skapa den unika kulturmiljön på Björkö. År 2007 skedde ett generationsskifte då Christel och Magnus köpte gården av Mona och Alf. I Tjust skärgård spelar fiske och jordbruk fortfarande en viktig roll även om näringsverksamheten numera är betydligt mer varierande. Andra verksamheter som förekommer i området är transporter av olika slag, snickare, målare och näringsidkare som arbetar med besöksnäring. Besöksnäringen har kommit att bli en viktig verksamhet på öarna. Den utvecklas och varieras efter varje ös egna förutsättningar.  


Strömsvederna
Strömsvederna var ett dagsverkstorp som fram till år 1925 låg på Björkös östra sida där avståndet till fastlandet är som minst. Det enda som skiljer Björkö och fastlandet åt är farleden Björkösund.

I det lilla torpet bodde Kristina och Otto Svensson. Otto Svensson arbetade som dagsverkare på någon av de tre gårdarna som då fanns på Björkö. Han hjälpte till där det behövdes och som ersättning fick han så att familjen klarade sig. Hustrun Kristina födde 11 barn. Alla uppnådde dock inte vuxen ålder på grund av sjukdomar och olyckor. Makarna Svensson var båda födda år 1836 och båda dog 1918. Deras barn spreds över landet och ut i världen. Enligt uppgift emigrerade två av dem till USA. 

Efter familjen Svensson flyttade ingen in i torpet som till slut förföll till sådant skick att markägaren blev tvungen att jämna stugan med marken. Fram till år 2003 visade endast grunden och ett stenröse efter murstocken, var torpet varit placerat.

År 2004 byggdes torpet upp på samma plats där det gamla torpet en gång legat. Torpet är en kopia på det dagsverkstorp som fanns på platsen fram till 1925.

Vägbeskrivning till torpet
Det finns en liten väg som går längs med Björkö från norr till söder. För att komma till Strömsvederna följer du denna väg norrut. Du går förbi byn som ligger på öns "midja" (oftast anländer man till Björkö här) och passerar Utsiktsberget. Passa på och stanna till för att beundra utsikten och titta gärna in i det lilla informationshuset (där får ni gärna fika om det är dåligt väder). Från berget ser du tvärs över Björkö och vatten på både öster och väster sida. Du fortsätter din promenad genom det vackra kulturlandskapet tills du kommer till en plats där vägen delar sig. Vägen delar sig redan tidigare vid ett par tillfällen men just här har du en upprest stenstolpe mellan vägarna. Du svänger av på den väg som går till höger. Efter några minuter är du vid det gamla torpet. Promenaden tar cirka 30 minuter från byn.

Torpet är låst, men du får gärna se dig omkring, och vill du komma in i torpet så kan du kontakta någon i familjerna Alvarsson så kanske de kan hjälpa dig med en visning.